OSi Aerial Imagery

  • Éireann - 17 Sprioc um Fhorbairt Inbhuanaithe

  • Tá tús curtha ag Rialtais, gnólachtaí agus an tsochaí shibhialta sa mhullach ar na Náisiún Aontaithe (na NA) chun iarrachtaí a shlógadh chun an Clár Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach faoi 2030.

    Clár uilíoch, cuimsitheach agus doroinnte atá ann agus tá gníomh á lorg ag an gClár ó gach tír chun feabhas a chur ar shaol daoine gach áit.

     

MapGenie – Rochtain ar líne ar na sonraí is iomláine faoi léarscáileanna.

Foghlaim faoin tairseach léarscáileanna a bhuaigh dámhachtain.

Working with MapGenie

Businesses who utilise our technology